ЗАГАД №138 АБ АДМІНІСТРАВАННІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЫ

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад
Аператыўна-аналітычнага
цэнтра пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь
25.08.2021 № 138АБ АДМІНІСТРАВАННІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЫ

На падставе абзаца чацвёртага часткі першай, часткі другой пункта 13 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 лютага 2010 г. нумар 60 "Аб мерах па ўдасканаленню выкарыстання нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт", часткі другой падпункта 1.2 і часткі першай падпункта 1.3 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 верасня 2019 г. N 350 “Аб асаблівасцях выкарыстання нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнет”
ЗАГАДВАЮ:

1. Унесці ў загад Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2010 г. N 47 "Аб рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне" наступныя змяненні:

1.1. пункт 1 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

“1. Зацвердзіць Інструкцыю аб рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне (прыкладаецца).”;

1.2. в у Інструкцыі аб рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, зацверджанай гэтым загадам:

часткі першую і другую пункта 8 дапоўніць словамі ", заканадаўства аб персанальных даных";

пункт 12 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

“12. Юрыдычная асоба, якая плануе ажыццяўляць рэгістрацыю даменных імёнаў, набывае статус рэгістратара і атрымлівае доступ да базы даных для выканання функцый рэгістратара пасля заключэння пагаднення аб узаемадзеянні і дагавора з тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны на аказанне паслуг па тэхнічным абслугоўванні даменных імёнаў.”;

абзац чацвёрты пункта 13 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

“забяспечваць выкананне патрабаванняў заканадаўства аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі, заканадаўства аб персанальных даных пры ажыццяўленні дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў, у тым ліку ў працэсе функцыянавання інфармацыйнай сістэмы і яе ўзаемадзеяння з праграмна-тэхнічным комплексам, пры апрацоўцы персанальных даных, узаемадзеянні з уладальнікамі даменаў;”;

у частцы пятай пункта 49 і часткі другой пункта 50 словы "атрымання ім інфармацыі" замяніць словам "паведамлення";

пункт 57 дапоўніць часткай наступнага зместу:

"Даменнае імя, запіс аб рэгістрацыі якога ануляваны, выстаўляецца на аўкцыён не пазней чым за 30 каляндарных дзён з дня анулявання запісу.";

пункт 60 дапоўніць часткай наступнага зместу:

“Даменнае імя, запіс аб рэгістрацыі якога ануляваны ў сувязі са сканчэннем тэрміну дзеяння дагавора на рэгістрацыю, можа быць зарэгістравана тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны без выстаўлення на аўкцыён на працягу 10 каляндарных дзён пасля анулявання запісу аб рэгістрацыі такога даменнага імя па заяве яго папярэдняга ўладальніка. ”;

у частцы другой пункта 69 словы "атрымання інфармацыі" замяніць словам "паведамлення";

у пункце 71 словы "адміністратар нацыянальнай даменнай зоны на бязвыплатнай аснове" замяніць словамі "тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны без спагнання платы за рэгістрацыю";

пункт 72 пасля слоў "звароту да" дапоўніць словам "тэхнічнаму";

пункт 73 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

“73. Для рэгістрацыі даменнага імя ў даменных зонах ".бел" і ".gov.by" дзяржаўны орган з дапамогай агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы (далей - ААІС) запаўняе ў электронным выглядзе заяўку па форме згодна з дадаткам 3.

Рэгістрацыя даменнага імя ажыццяўляецца ў электронным выглядзе з дапамогай ААІС не пазней чым за дзень, які ідзе за днём запаўнення дзяржаўным органам заяўкі.

Правы дзяржаўнага органа на адміністраванне даменнага імя ўзнікаюць з моманту ўнясення ў базу даных звестак аб дамене і яго ўладальніку і тэрмінам не абмяжоўваюцца.

Для змянення звестак, унесеных у базу даных, у тым ліку пры адмове ад правоў на адміністраванне даменнага імя, дзяржаўны орган з дапамогай ААІС уносіць у электронным выглядзе ў заяўку адпаведныя карэкціроўкі.

Паведамленне аб рэгістрацыі даменнага імя або ўнясенні змяненняў у базу даных, у тым ліку аб ануляванні запісу аб рэгістрацыі даменнага імя, накіроўваецца тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны ў электронным выглядзе на ўказаны дзяржаўным органам адрас электроннай пошты.”;

у пункце 75 слова "наяўнасці" замяніць словамі "паступленні ад тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны";

абзац першы часткі першай пункта 77 пасля слоў "за сабой" дапоўніць словамі "(уключаючы тых, хто падлягае выстаўленню і (або) выстаўлена на аўкцыён)";

частку трэцюю пункта 84 і абзац сёмай часткі другой пункта 85 дапоўніць словамі ", заканадаўства аб персанальных даных";

у пункце 90:

абзац другі выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"выконваць патрабаванні заканадаўчых актаў, якія прад'яўляюцца да парадку апрацоўкі персанальных даных;";

абзац трэці дапоўніць словамі ", заканадаўства аб персанальных даных";

абзац чацвёрты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"захоўваць атрыманыя персанальныя даныя не даўжэй, чым гэтага патрабуюць заяўленыя мэты апрацоўкі персанальных даных.";

раздзел 14 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

“Раздзел 14
ТЭХНІЧНЫ АДМІНІСТРАТАР НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДАМЕННАЙ ЗОНЫ

92. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны прызначаецца адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны з ліку рэгістратараў.

Рашэнне адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб прызначэнні тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны афармляецца загадам.

93. Не пазней чым за 30 каляндарных дзён з дня ўступлення ў сілу рашэння аб назначэнні тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны і прызначаны тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны заключаюць пагадненне аб узаемадзеянні па форме згодна з дадаткам 5.

94. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны:

забяспечвае функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны, у тым ліку вядзенне базы даных, прымяненне для гэтых мэт неабходных праграмна-тэхнічных сродкаў, інфармацыйных тэхналогій і інфраструктуры, стварае і падтрымлівае ўмовы для належнага дэлегавання даменных імёнаў, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне;

праводзіць выпрабаванні інфармацыйных сістэм рэгістратараў на адпаведнасць патрабаванням згодна з дадаткам 2 у частцы ўзаемадзеяння з праграмна-тэхнічным комплексам;

зацвярджае пратакол узаемадзеяння інфармацыйнай сістэмы рэгістратара з праграмна-тэхнічным комплексам;

на платнай аснове аказвае рэгістратарам паслугі па тэхнічным абслугоўванні даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне. Пры гэтым змяненне кошту гадавога тэхнічнага абслугоўвання даменнага імя ў нацыянальнай даменнай зоне можа ажыццяўляцца з улікам змянення індэкса спажывецкіх цэн за папярэдні год адносна папярэдняга, змянення эканамічна абгрунтаваных затрат на тэхнічнае суправаджэнне базы даных або ў сувязі са змяненнем заканадаўства;

ажыццяўляе рэгістрацыю даменных імёнаў для дзяржаўных органаў у даменных зонах ".бел" і ".gov.by" без спагнання платы за рэгістрацыю;

прадастаўляе адміністратару нацыянальнай даменнай зоны па яго запыце на працягу сямі працоўных дзён (калі іншы тэрмін не ўказаны ў запыце) інфармацыю і (або) дакументы па пытаннях функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны, выканання абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны;

забяспечвае выкананне патрабаванняў заканадаўства аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі, заканадаўства аб персанальных даных;

на працягу трох гадоў з моманту заканчэння тэрміну дзеяння дагавора на аказанне паслуг па тэхнічным абслугоўванні даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне абавязаны захоўваць звесткі і дакументы, звязаныя з заключэннем і выкананнем такога дагавора;

прымае меры па папярэджанні, выяўленні і спыненні парушэнняў парадку рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, парушэнняў заканадаўства з выкарыстаннем даменных імёнаў;

распрацоўвае і зацвярджае дакументацыю, неабходную для выканання абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны;

выконвае іншыя абавязкі і функцыі, прадугледжаныя гэтай Інструкцыяй, іншым заканадаўствам па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама пагадненнем аб узаемадзеянні, заключаным з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

95. Падставамі для спынення выканання абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны з'яўляюцца:

выяўленне адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны парушэнняў тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны патрабаванняў дадзенай Інструкцыі, іншага заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама пагаднення аб узаемадзеянні, заключанага з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны;

спыненне тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў;

прыняцце рашэння аб ліквідацыі тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны;

іншыя падставы, прадугледжаныя пагадненнем аб узаемадзеянні, заключаным з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны.

96. Пры змене тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны дзеючы тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны ў тэрміны, указаныя ў рашэнні аб прызначэнні новага тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны:

перадае адміністратару нацыянальнай даменнай зоны і новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны копію базы даных (поўны масіў інфармацыі ў электроннай форме), а таксама дакументы і звесткі, вызначаныя Міжнароднай арганізацыяй па прызначэнні адрасоў і імёнаў у сетцы Інтэрнэт (ICANN);

пасля перадачы забяспечвае выдаленне інфармацыі з базы даных, за выключэннем звестак, неабходных для прадаўжэння ажыццяўлення дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў (калі страта статусу тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны не звязана са стратай статусу рэгістратара);

садзейнічае новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны (уключаючы прадастаўленне пры неабходнасці дакументаў і інфармацыі, арганізацыю тэхнічнага ўзаемадзеяння) у мэтах стварэння ўмоў для дэлегавання даменных імёнаў, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, бесперашкоднага пачатку аказання паслуг па іх тэхнічным абслугоўванні;

у выпадку спынення дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў ва ўзаемадзеянні з новым тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны забяспечвае выкананне патрабаванняў абзаца шостага пункта 13, пункта 40 дадзенай Інструкцыі;

прымае іншыя арганізацыйна-тэхнічныя меры, вызначаныя ў гэтым рашэнні.

Дзеючы тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны абавязаны падтрымліваць функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны да забеспячэння гатоўнасці новага тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны выконваць свае функцыі і абавязкі. Такія мерапрыемствы праводзяцца ва ўзаемадзеянні з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны і пры яго каардынацыі.”;

у пункце 2 дадатку 2 да гэтай Інструкцыі словы "xRRP (XML Registry-Registrant Protocol)" замяніць словамі ", зацверджанага тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны,";

дапоўніць Інструкцыю дадаткам 5 (прыкладаецца).

2. Прызначыць з 1 студзеня 2022 г. сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю "Беларускія воблачныя тэхналогіі" тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны (далей - новы тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны).

3. Дзеючаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны да 1 студзеня 2022 г.:

перадаць Аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны копію цэнтралізаванай базы даных аб даменных імёнах, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках (далей - база даных) (поўны масіў інфармацыі ў электроннай форме), а таксама дакументы і звесткі, вызначаныя Міжнароднай арганізацыяй па прызначэнні адрасоў і імёнаў у сетцы Інтэрнэт (ICANN);

забяспечыць садзейнічанне новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны (уключаючы прадастаўленне пры неабходнасці дакументаў і інфармацыі, арганізацыю тэхнічнага ўзаемадзеяння) у мэтах стварэння ўмоў для дэлегавання даменных імёнаў, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, бесперашкоднага пачатку аказання паслуг па іх тэхнічным абслугоўванні.

4. Новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны правесці неабходныя арганізацыйна-тэхнічныя мерапрыемствы ў мэтах забеспячэння выканання з 1 студзеня 2022 г. абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны.

5. Новаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны, іншым юрыдычным асобам, якія ажыццяўляюць рэгістрацыю даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне і ўдзельнічаюць у фарміраванні базы даных, забяспечыць да 1 студзеня 2022 г.:

правядзенне выпрабаванняў інфармацыйных сістэм рэгістрацыі даменных імёнаў на прадмет іх узаемадзеяння з комплексам праграмна-тэхнічных сродкаў новага тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны;

пры неабходнасці дапрацоўку інфармацыйных сістэм рэгістрацыі даменных імёнаў;

заключэнне дагавораў на аказанне паслуг па тэхнічным абслугоўванні даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне з тэрмінам уступлення іх у сілу з 1 студзеня 2022 г.

6. Дзеючаму тэхнічнаму адміністратару нацыянальнай даменнай зоны з 1 студзеня 2022 г. спыніць выкананне абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны, выдаліць інфармацыю з базы даных, за выключэннем звестак, неабходных для прадаўжэння ажыццяўлення дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў (у выпадку прадаўжэння ажыццяўлення такой) дзейнасці), і да 10 студзеня 2022 г. інфармаваць аб гэтым Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

7. Дадзены загад уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.Дадатак 5
да Інструкцыі аб рэгістрацыі
даменных імёнаў у нацыянальнай
даменнай зоне
(у рэдакцыі загада
Аператыўна-аналітычнага цэнтра
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
25.08.2021 N 138)
Форма

Пагадненне

аб узаемадзеянні Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і ________________________________________________________________ (назва рэгістратара)
пры ажыццяўленні дзейнасці па забеспячэнні функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны
__ __________ 20__ г. г. Мінск
Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, названы ў далейшым "адміністратар нацыянальнай даменнай зоны", у асобе __________________________________________________________________________, якая дзейнічае на падставе ________________________________________________, з аднаго боку, і _______________________________________________________, (назва рэгістратара)
названае ў далейшым "тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны", у асобе ____________________________________________, якая дзейнічае на падставе _______________________________________, з іншага боку, разам названыя "бакі", заключылі дадзенае пагадненне аб наступным:

1. Бакі абавязуюцца ўзаемадзейнічаць на ўмовах, прадугледжаных дадзеным пагадненнем, пры ажыццяўленні тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны дзейнасці па забеспячэнні функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны.

2. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны ажыццяўляе дзейнасць па забеспячэнні функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны ў адпаведнасці з Інструкцыяй аб рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, зацверджанай загадам Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2010 г. N 47, іншым заканадаўствам, а таксама з улікам прынцыпаў пабудовы глабальнай камп'ютарнай сеткі Інтэрнэт (далей – сетка Інтэрнэт) і ўзаемадзеяння з кампетэнтнымі міжнароднымі арганізацыямі.

3. Тэхнічны адміністратар нацыянальнай даменнай зоны абавязаны:

забяспечыць наяўнасць і (або) выкарыстанне, бесперабойную работу (эксплуатацыю) праграмна-тэхнічных сродкаў, інфармацыйных тэхналогій і інфраструктуры, неабходных для стабільнага функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны, у тым ліку для рэгістрацыі, дэлегавання і тэхнічнага абслугоўвання даменных імён;

стварыць і падтрымліваць умовы для належнага вядзення цэнтралізаванай базы даных аб даменных імёнах, зарэгістраваных у нацыянальнай даменнай зоне, у тым ліку аб іх уладальніках, для ўзаемадзеяння з інфармацыйнымі сістэмамі рэгістрацыі даменных імёнаў рэгістратараў, агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмай;

у межах сваіх паўнамоцтваў ажыццяўляць узаемадзеянне з міжнароднымі арганізацыямі, неабходнае для забеспячэння функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны;

у выпадку змянення заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў, міжнародных правіл адрасацыі сеткі Інтэрнет своечасова ажыццяўляць мадэрнізацыю праграмна-тэхнічных сродкаў, інфармацыйных тэхналогій і інфраструктуры, з дапамогай якіх рэалізуецца функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны;

праводзіць унутраны аўдыт інфармацыйнай бяспекі праграмна-тэхнічнага комплексу і штогод да 1 сакавіка прадстаўляць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны заключэнне па выніках такога аўдыту, планаваць і рэалізоўваць мерапрыемствы па забеспячэнні абароны інфармацыі;

не пазней чым за сем працоўных дзён з моманту заключэння гэтага пагаднення прадставіць адміністратару нацыянальнай даменнай зоны спіс спецыялістаў, адказных за выкананне функцый і абавязкаў тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны (далей - спецыялісты), з указаннем іх кантактных даных, апавяшчаць адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб зменах гэтых звестак;

на пастаяннай аснове ажыццяўляць маніторынг і павышэнне ўзроўню кваліфікацыі спецыялістаў па пытаннях выканання абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны;

прадастаўляць прадстаўнікам адміністратара нацыянальнай даменнай зоны бесперашкодны доступ (у тым ліку пры неабходнасці выдалены) да праграмна-тэхнічных сродкаў, інфармацыйных тэхналогій і інфраструктуры, з дапамогай якіх рэалізуецца функцыянаванне нацыянальнай даменнай зоны;

прадастаўляць прадстаўнікам адміністратара нацыянальнай даменнай зоны бесперашкодны доступ да наяўнай інфармацыі, звязанай з функцыянаваннем нацыянальнай даменнай зоны, у тым ліку да дакументацыі і іншым носьбітам інфармацыі;

у адпаведнасці з Інструкцыяй прадастаўляць па запыце адміністратара нацыянальнай даменнай зоны неабходную інфармацыю і (або) дакументы па пытаннях функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны, выкананні абавязкаў і функцый тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны;

неадкладна інфармаваць адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб усіх выяўленых пагрозах, якія прывялі або могуць прывесці да парушэнняў або збояў функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны, а таксама аб прынятых мерах па іх устараненню;

узгадняць з адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны:

змяненне кошту гадавога тэхнічнага абслугоўвання даменнага імя ў нацыянальнай даменнай зоне;

мерапрыемствы па развіццю нацыянальнай даменнай зоны;

рашэнні і дзеянні ў рамках супрацоўніцтва з кампетэнтнымі міжнароднымі арганізацыямі.

4. Дадзенае пагадненне заключана на нявызначаны тэрмін і можа быць скасавана:

4.1. па ўзаемнай згодзе бакоў, аформленай у выглядзе дадатковага пісьмовага пагаднення;

4.2. з дапамогай аднабаковай адмовы тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ад выканання пагаднення пры ўмове апавяшчэння адміністратара нацыянальнай даменнай зоны аб рашэнні скасаваць дадзенае пагадненне не менш чым за тры месяцы да меркаванай даты скасавання, а таксама выканання тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны патрабаванняў заканадаўства да парадку спынення выканання ім абавязкаў і функцый па забеспячэнні функцыянавання нацыянальнай даменнай зоны;

4.3. праз аднабаковую адмову адміністратара нацыянальнай даменнай зоны ад выканання пагаднення ў выпадках:

выяўлення адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны парушэнняў тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны патрабаванняў Інструкцыі, іншага заканадаўства па пытаннях рэгістрацыі даменных імёнаў у нацыянальнай даменнай зоне, а таксама гэтага пагаднення;

спынення тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны дзейнасці па рэгістрацыі даменных імёнаў;

прыняцця рашэння аб ліквідацыі юрыдычнай асобы, на якую ўскладзены функцыі тэхнічнага адміністратара нацыянальнай даменнай зоны.

5. Бакі абавязуюцца вырашаць шляхам перагавораў усе спрэчкі і рознагалоссі, звязаныя з гэтым пагадненнем.

6. Усе спрэчкі і рознагалоссі, якія ўзнікаюць паміж бакамі пры выкананні гэтага пагаднення, бакі будуць імкнуцца ўрэгуляваць шляхам перагавораў.

У выпадку немагчымасці дасягнення згоды паміж бакамі шляхам перагавораў усе спрэчкі і рознагалоссі вырашаюцца ў судовым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.

7. Пытаннi, якiя не ўрэгуляваны дадзеным пагадненнем, дазваляюцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам.

8. Дадзенае пагадненне складзена і падпісана бакамі ў двух экзэмплярах, па адным экзэмпляры для кожнага з бакоў, якія маюць роўную юрыдычную сілу.

Ад імя
адміністратара
нацыянальнай даменнай зоны
________________________________
(подпіс, ініцыялы, прозвішча)Ад імя
тэхнічнага адміністратара
нацыянальнай даменнай зоны
________________________________
(подпіс, ініцыялы, прозвішча)